Warunki gwarancyjne:

 1. Gwarancją objęta jest regenerowana skrzynia biegów opisana w karcie gwarancyjnej.
 2. Podmiotem udzielającym gwarancji jest Firma LIDER S. C. Tomasz Kosiński, Wojciech Piątek 08-530 Dęblin, ul. Krzywa 4a.
 3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i liczony jest od daty zakupu.
 4. Gwarancja udzielana jest pierwszemu Nabywcy przy sprzedaży detalicznej.
 5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.
 6. Wyrób reklamowany powinien być dostarczony w stanie kompletnym z wypełnioną czytelnie kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
 7. W przypadku wystąpienia wady wyrób należy reklamować w siedzibie firmy LIDER S.C.
 8. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od dnia dostarczenia skrzyni do naprawy.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Nabywca odbiera naprawiony bądź wymieniony na nowy, produkt bezpośrednio od Sprzedawcy (ewentualne koszty przesyłki kurierskiej pokrywa Nabywca).
 10. W trakcie trwania okresu postępowania reklamacyjnego Gwarant nie jest zobowiązany do dostarczenia samochodu zastępczego ani zastępczej skrzyni biegów.
 11. Sprzedawca nie ponosi kosztów montażu i demontażu skrzyni.
 12. Montaż skrzyni jest równoznaczny z akceptacją warunków gwarancji.
 13. Nabywca ma prawo oddać skrzynię nie posiadającą śladów montażu w ciągu 14 dni od daty zakupu. 
 14. Gwarancja nie obejmuje:
  • produktu dostarczonego po upływie ważności gwarancji,
  • uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania,
  • produktu, który nie został zamontowany w warsztacie mechaniki samochodowej,
  • uszkodzeń produktu powstałych w następstwie wypadku jak również innych zdarzeń zewnętrznych oddziaływujących na produkt,
  • produktu uszkodzonego podczas jazdy rajdowej, wyczynowej, wyścigowej,
  • produktu uszkodzonego podczas próby samodzielnej naprawy / regeneracji,
  • sytuacji gdy uszkodzeniu ulegną plomby zamontowane na skrzyni i śrubach skrzyni,
  • uszkodzeń spowodowanych nieterminową wymianą oleju w skrzyni biegów,
  • pojazdów typu taxi.
 15. Pierwszą wymianę oleju należy wykonać po przejechaniu 1000 km od montażu skrzyni biegów, kolejne wymiany co 40 000 km (olej zgodny ze specyfikacją).